žemės ūkio produkcijos pirkėjas

žemės ūkio produkcijos pirkėjas
žemės ūkio produkcijos pirkėjas statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Prekybos ar žemės ūkio produktų perdirbimo įmonė arba kitas ūkio ar viešasis subjektas, perkantys žemės ūkio produkciją apdoroti, apdirbti, perdirbti, parduoti, naudoti savo reikmėms ar viešojo maitinimo poreikiams tenkinti. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=445563&p_query=&p_tr2=2 atitikmenys: angl. buyer of agricultural products vok. Käufer von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, m rus. покупатель сельскохозяйственной продукции pranc. acheteur des produits agricoles, m ryšiai: susijęs terminasūkio subjektas susijęs terminasžemės ūkio produkcija šaltinis Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2013, Nr. 38-1837)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartis — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio veikla apibrėžtis Ūkio subjektų (žemės ūkio produkcijos pirkėjo ir šios produkcijos pardavėjo) arba ūkio subjekto (žemės ūkio produkcijos pardavėjo) ir viešojo subjekto sudaryta sutartis, pagal kurią už… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • perkamos žemės ūkio produkcijos gavimas — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Momentas, kai pagal žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartį pardavėjas perduoda pirkėjui žemės ūkio produkciją valdyti arba sutinka, kad pirkėjas pradėtų ją valdyti.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • atsiskaitymas už žemės ūkio produkciją — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Visiškas pirkėjo įsipareigojimų sumokėti pardavėjui už patiektą žemės ūkio produkciją mokėtiną pinigų sumą įvykdymas, kai pirkėjas sumoka grynuosius pinigus arba perveda… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • mokėjimas už žemės ūkio produkciją — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Žemės ūkio produkcijos pirkėjo grynųjų pinigų perdavimas tiesiogiai žemės ūkio produkcijos pardavėjui arba negrynųjų pinigų pervedimas per mokėjimo paslaugų teikėją. nuoroda… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • ūkio subjektas — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio veikla apibrėžtis Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje ar trečiojoje šalyje įsteigtas juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Kaufvertrag der landwirtschaftlichen Produktion — žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartis statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio veikla apibrėžtis Ūkio subjektų (žemės ūkio produkcijos pirkėjo ir šios produkcijos pardavėjo) arba ūkio subjekto (žemės ūkio produkcijos pardavėjo) ir… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Käufer von landwirtschaftlichen Erzeugnissen — žemės ūkio produkcijos pirkėjas statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Prekybos ar žemės ūkio produktų perdirbimo įmonė arba kitas ūkio ar viešasis subjektas, perkantys žemės ūkio produkciją apdoroti, apdirbti,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • acheteur des produits agricoles — žemės ūkio produkcijos pirkėjas statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Prekybos ar žemės ūkio produktų perdirbimo įmonė arba kitas ūkio ar viešasis subjektas, perkantys žemės ūkio produkciją apdoroti, apdirbti,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • buyer of agricultural products — žemės ūkio produkcijos pirkėjas statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Prekybos ar žemės ūkio produktų perdirbimo įmonė arba kitas ūkio ar viešasis subjektas, perkantys žemės ūkio produkciją apdoroti, apdirbti,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • покупатель сельскохозяйственной продукции — žemės ūkio produkcijos pirkėjas statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Prekybos ar žemės ūkio produktų perdirbimo įmonė arba kitas ūkio ar viešasis subjektas, perkantys žemės ūkio produkciją apdoroti, apdirbti,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”